top of page

VILLKOR

Senast uppdaterad [17 april 2022]

§1 Begränsat antal platser

Det finns ett begränsat antal platser till varje kurs, med reservation för att platserna tagit slut. Bekräftelse på att Du fått plats i kursen skickas till Din angivna e-postadress.

§2 Reservplats

Är kursen full kan Du anmälas till reservplats. Blir en ordinarie plats ledig kontaktar vi reserverna i tur och ordning via angiven e-postadress. Vid tilldelad kursplats krävs ett svar om deltagande inom 24 timmar. Därefter går platsen till nästa reserv på tur.

§3 Bindande bokning, ångerrätt och ångerfrist

Bokning av kurs innebär att du binder dig till att köpa kursen. Faktura skickas till den e-postadress du angett vid bokningen. Fakturan kan komma att skickas till dig efter kursstart, men ditt köp av kurs räknas från den dag som du skickat oss din bokning av kurs. Din bokning är bindande oavsett om du deltar i kursen eller inte. Bokningen är bindande tills dess att korrekt avbokning har skett. Avbokning ska alltid ske skriftligt med fullständigt namn och fullständigt personnummer till info@hayati.se inom 14 dagar från det att du skickat din bokning till oss. Det ska även framgå vilken kurs Du vill avboka Dig från samt att Du vill avboka Dig själv från kursen. Vi följer Distans- och hemförsäljningslagen. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att köpet gjorts. Detta innebär att du har 14 dagar på dig att ångra din bokning av kurs från det att du skickat oss din bokning. Om du ångrar din bokning skriftligt till oss inom 14 dagar från att din bokning gjorts avbokar vi dig från din kursplats. Har Du nyttjat dina danstillfällen kan du ej ångra din bokning. Mer information samt ångerblankett finner Du på Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se). Du kan använda dig av ångerblanketten på Konsumentverkets hemsida, men det går även bra för oss att skicka Din avbokning via e-post till info@hayati.se utan att använda blanketten om du önskar. Observera att vi ej avbokar din kursplats pga sjukdom, olycka, resa eller flytt efter det att ångerfristen på 14 dagar gått ut, men vi kan vid uppvisande av läkarintyg där det framgår att du är långtidssjukskriven skjuta upp dina kurstillfällen upp till 1 år. Läs mer om tillvägagångssätt under "Frånvaro, sjukdom samt att ta igen missade tillfällen" längre ned på denna sida. Om du bokar in dig i kurs inom 14 dagar före kursstart eller efter kursstart godkänner du att du påbörjar kursen under ångerfristen. Om du efter kursstart och inom ångerfristen ångrar din bokning har Hayati rätt att ta ut en avgift på 200 SEK per tillfälle som gått tills dess att din avbokning inkommit. Information om kursstart anges på www.hayati.se före kursen börjar och/eller skickas till din angivna e-postadress när du bokat in dig i kurs. Om du har betalat din kursplats på plats i danssalen räknas det som fysiskt köp på plats och du kan då inte ångra ditt köp, inte heller inom 14 dagar. Vid bokning via e-post av event eller dylikt, dansshower, möhippor, privatlektioner samt kurser finns dessa villkor i din bokningsbekräftelse. Vid bokning godkänner du dessa villkor och det är därför viktigt att du läser igenom dem ordentligt innan du bokar ditt event, privatlektion eller din kurs.

§4 Kreditupplysning

Vid bokning av kurs kan vi göra en kreditupplysning på kunden. Denna typ av upplysning är dock den sorts upplysning som inte belastar kunden eller syns i några register.

§5 Betalning, dröjsmålsavgift och inkasso

Kurser betalas via faktura som skickas till den e-post du angett. Om vi efter ovannämnd upplysning får information om att du har anmärkningar kan du behöva betala kursen innan du påbörjar den. Om du ej betalat fakturan inom utsatt tid skickas en påminnelsefaktura med det saknade beloppet samt en dröjsmålsavgift på +13% av beloppet till din angivna e-postadress. Betalas inte påminnelsefakturan inom utsatt tid överlämnas ärendet samt dina uppgifter till inkasso.

§6 Dina uppgifter

Vi behandlar Dina uppgifter konfidentiellt. För oss är din säkerhet och integritet viktigt. Vi vill skydda dina personuppgifter och följer lagen gällande hantering av personuppgifter. Dina uppgifter hanteras säkert hos oss. Om du godkänner våra villkor vid bokning av kurs, event, biljetter, beställning av vara/varor eller dylikt samtycker du till att vi behandlar och sparar dina eller ditt barns uppgifter. Uppgifterna sparas i vårt kundregister i max 1 år och tills din fullständiga betalning inkommit. Vi sparar dina uppgifter i syfte att skicka faktura/fakturor till dig, hantera din bokning och i de fall du vill ha utskick med erbjudanden  och rabatter även skicka utskick till dig. Om du anger att du vill ha utskick från oss sparar vi din e-postadress för utskick tills dess att du ber oss ta bort dig från utskicket, vilket kan komma att bli mer än 1 år. Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredje part förutom i de fall som beskrivs här. Om du godkänner dessa villkor godkänner du även att vi använder oss av tredje part som beskrivs här. Vi samarbetar med PS Finance group inkasso och 3B inkasso. I de fall där ditt ärende pga utebliven betalning överlämnas till inkasso lämnas dina uppgifter till inkasso och de kan vid utebliven inbetalning även komma att överlämnas till Kronofogden. Vid bokning av kurser, beställning av varor, köp av biljetter till event, intresseanmälningar till event och i vårt kontaktformulär samt vid enkäter och dylikt som vi skickar ut efter avslutade kurser använder vi oss av Wix-formulär i syfte att ta emot dina uppgifter för bokningen/beställningen. För bokföring använder vi oss av Visma Spcs. Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och information om vilka av dina uppgifter vi har, begära rättelse av dina uppgifter och att återkalla ditt samtycke för utskick av erbjudanden och rabatter. Förutsatt att du inte har obetalade fakturor eller dylikt hos oss har du även rätt att återkalla ditt samtycke att vi sparar och hanterar dina uppgifter, i vissa fall begära radering av dina uppgifter, t ex om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för oss, samt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Vid återkallelse, begäran, begränsning eller dylikt, vänligen skicka oss e-post till info@hayati.se .Du kan alltid ringa oss på 070 76 78 050 eller skicka e-post till info@hayati.se vid frågor eller funderingar. Även om dina uppgifter raderas från vårt kundregister inom eller efter 1 år eller på din begäran, har vi enligt lag skyldighet att spara fakturor och bokföring, där dina kunduppgifter kan vara skrivna. Vi hanterar dem säkert och sparar dem enbart så länge som lagen kräver. Vid e-postkontakt använder vi oss av Google's Gmail eller Wix-mail. Vid bokning av event som dansshow, möhippa eller dylikt via e-post är det viktigt att du läst dessa villkor innan du bokar in dig. Vid bokning godkänner du dessa villkor och samtycker till att vi hanterar och sparar dina uppgifter och det är därför viktigt att du läser igenom dem ordentligt innan du bokar ditt event. Vi sparar enbart dina uppgifter som du lämnar via e-post tills dess att eventet är avslutat och tills din betalning inkommit. Har du flera event sparar vi ditt bokningsmail tills dess att sista eventet är avslutat och samtliga betalningar inkommit till oss. Vi skickar enbart fakturor för de bokningar, köp och tjänster du beställt. Eftersom du har möjlighet att ta igen de tillfällen du missat i din bokade kurs inom 1 år behöver vi spara dina uppgifter i 1 år. Om din fullständiga betalning har inkommit inom utsatt tid och det har gått 1 år raderar vi dina uppgifter. Om din fullständiga betalning inte har inkommit inom utsatt tid behöver vi spara dina uppgifter längre än 1 år. Vi sparar då dina uppgifter tills din fullständiga betalning har inkommit. Du kan när du vill efter att din betalning inkommit och din kurs eller ditt event är avslutat kontakta oss och be oss ta bort dina uppgifter så gör vi det snarast möjligt. Observera att du inte kan ta igen dina missade tillfällen om du ber oss ta bort dina uppgifter inom 1 år efter avslutad kurs.

§7 Åldersgräns

Om Du är under 18 år behöver Du ha målsmans tillstånd innan Du bokar in Dig i kurs hos oss. Målsman fyller då i sina uppgifter i bokningsformuläret och anger under "Övrigt" att det är Du som vill delta i kursen, att denne är Din målsman och att denne godkänner och ansvarar för Din bokning av kurs. Det går även bra att målsman mailar sina uppgifter till info@hayati.se och anger att det är Du som vill delta i kursen och att denne godkänner och ansvarar för Din bokning av kurs.

§8 Frånvaro, sjukdom samt att ta igen missade tillfällen

Dessa villkor är upparbetade för att alla deltagare ska bli så nöjda som möjligt samt att så många som möjligt ska få plats i just den kurs/de kurser som de vill delta i utan att kurserna blir överfulla. Det är viktigt för din utveckling inom dansen och för danslärarens planering att du deltar i din kurs så ofta som möjligt. Dessa villkor gäller för att du ska ha möjlighet att ta igen eventuellt missade tillfällen. Vid frånvaro pga sjukdom eller resa, ber vi er vänligen maila/sms’a in Din frånvaroanmälan till oss med rimlig orsak till varför du inte kan delta i tillfället och senast 2 timmar före Du missar tillfället, men gärna så snart du vet att du inte kan komma, så kan Du ta igen ditt tillfälle i valfri klass i mån av plats inom 1 år. Rimliga orsaker är sjukdom eller resa. Du har endast möjlighet att ta igen 30% av din kurs, vilket innebär att i en kurs på 15 ggr kan enbart ta igen 5 ggr, om du frånvaroanmält dig med rimlig orsak i förväg. Är du borta mer än 30% gäller villkoren för långtidssjukskrivning (se nedan) för att du ska kunna ta igen tillfällen. Du kan inte frånvaroanmäla dig efter att du missat ett tillfälle, utan Ditt tillfälle förfaller om du inte frånvaroanmält dig 2 timmar i förväg. Du kan enbart ta igen ett missat tillfälle en gång, dvs. om du bokar in dig för att ta igen ett missat tillfälle och sedan inte kan komma så är ditt tillfälle förbrukat. Det är även viktigt att du frånvaroanmäler dig skriftligt via e-post till info@hayati.se eller sms till 070 76 78 050 samt att varje person själv frånvaroanmäler sig, dvs. du kan inte frånvaroanmäla en annan person. Du kan endast frånvaroanmäla dig och ta igen tillfället pga sjukdom eller resa, inte pga att du har andra planer, har gäster hemma, ska gå på bio eller liknande. När man vill ta igen sitt missade tillfälle, behöver man i förväg höra med oss via e-post info@hayati.se eller telefon 070 76 78 050 om plats finns i den klass man önskar gå på. Vi garanterar inte att det finns lediga platser just den dag/tid du vill ta igen. Du är själv ansvarig för att ta igen dina tillfällen innan de förfaller. Varje person behöver skriftligt boka in sig för att ta igen missat tillfälle och man kan enbart boka in sig själv. Vårt system bygger på att man kan ta igen missat tillfälle om det finns plats. Det är därför viktigt att man frånvaroanmäler sig när man inte kan komma, så att andra kan nyttja den platsen om de har ett tillfälle att ta igen, precis som man själv är beroende av att andra frånvaroanmäler sig när man har ett tillfälle att ta igen. Vi erbjuder detta system så att alla kan ha möjlighet att ta igen det de missar. Vid långtidssjukskrivning kan vi vid uppvisande av läkarintyg skjuta fram dina resterande kurstillfällen tills dess att du är frisk, dock högst 1 år och endast om det är en rimlig orsak. Vi långtidssjukskriver inte pga mindre förkylningar, trötthet, flytt, nytt jobb eller dylikt. Det ska i läkarintyget framgå att du inte kan dansa/träna under resten av kursen samt en rimlig orsak till varför, för att vi ska kunna skjuta fram dina tillfällen. Det går inte att skjuta fram redan missade kurstillfällen. Det går inte heller att samla på sig flera missade tillfällen och boka en ny kurs av dem, utan du kan enbart ta igen enstaka missade tillfällen i mån av plats och behöver därför kontakta oss veckovis via sms/e-mail för att se vilken dag/tid det finns lediga platser att ta igen i. Det går att överlämna en hel kurs till en vän om du före eller mitt i kursen inser att du inte komma kunna delta i resten av kursen och har en rimlig orsak. Du behöver då infornera oss skriftligt till info@hayati.se om att du vill överlämna din kursplats, vem som får din kursplats, orsak samt ett intyg bifogat (intyg att du flyttar, nytt jobbschema eller dylikt). Du är fortfarande betalningsansvarig för hela din kurs. Du kan inte överlämna enstaka tillfällen eller redan missade tillfällen. Överlämning kan endast ske en gång, dvs. kursen kan inte överlämnas flera ggr och du kan inte ta tillbaka kursplatsen. Det är du själv som behöver hitta en ersättare/vän som tar över din kurs. Vi erbjuder överlämning som ett möjligt alternativ till dem som får akut förhinder att delta i kursen, t ex pga flytt eller nytt jobbschema. 


§9 Åldersgräns

Om Ni är under 18 år behöver Ni ha målsmans tillstånd innan Ni beställer varor av oss eller bokar in event och kurser hos oss.


§10 Pris, frakt och leverans

I priserna ingår alltid moms. På alla produktbeställningar under 500 SEK tillkommer en fraktavgift på 49 SEK inom Sverige. Vi reserverar oss för slutförsäljning.


§11 Danskläder/dansvaror

Eftersom många av våra danskläder/dansvaror är handsydda/handgjorda kan viss variation och mindre skönhetsfel förekomma.


§12 Biljetter

Vid köp av biljetter till exempelvis Show och/eller Workshop/s sänds biljetterna till Er angivna e-postadress efter inkommen betalning. Vi bryr oss om miljön! Skriv inte ut biljetterna på papper om Du inte verkligen vill/behöver. Det går utmärkt att visa oss biljetten/biljetterna elektroniskt (via Er mobil eller dylikt) på plats.


§13 Returer

Om Ni behöver returnera en vara, se till att varuförpackningen är obruten och plomberingen/förseglingen ej är bruten. Vid retur drar vi av vår frakt på 49 SEK från din återbetalning, oavsett om du beställt över 499 SEK eller ej. Vi drar även av expresshanteringsavgiften på 49 SEK från din återbetalning om du valt expresshantering. Fraktkostnader vid returfrakt behöver Ni som kund själv stå för. Kontakta oss på info@hayati.se vid nyttjande av ångerrätt.


§14 Leveransförsening

Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja Er beställning. Om leveransförsening uppstår meddelar vi Er detta genom e-post.


§15 Garanti

Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagens.


§16 Ångerrätt och öppet köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Ni som kund rätt att ångra Ert köp inom 14 dagar efter det att Ni tagit emot varan. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Ni får inte använda varan, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om Ni ångrar Ert köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka Ert köpbelopp senast inom 30 dagar, dock först efter att vi mottagit varan. Ni som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar och ansvarar för att varan kommer fram. Om Ni ångrar Ert köp, vänligen kontakta oss på info@hayati.se. Mer information samt ångerblankett finner Ni på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se), men det går även bra för oss att åberopa Er ångerrätt via e-post till info@hayati.se utan att använda blanketten om så önskas.


§17 Ingen ångerrätt vid biljettköp

För att alla ska få en rättvis chans till att få plats i vårt Event, är Er biljettbokning ej avbokningsbar efter inbetalningen är gjord, men en ersättare kan ta Er plats om Ni mailar in hans/hennes namn till info@hayati.se. En biljettbokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Vänligen kontakta oss på info@hayati.se om Ni ångrar Er. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.


§18 Avbokningstid vid eventbokningar och privatlektioner

Vid bokning av event som möhippa, dansshow, privatlektioner eller dylikt, gäller ej Distansavtalslagens regler om ångerrätt. Vid avbokning ska detta ske till info@hayati.se senast 14 dagar före eventet för att full avgift ej ska debiteras. Vid Nyårsbokningar gäller 30 dagars avbokningstid före bokat datum. Vid privatlektioner gäller 14 dagars avbokningstid före bokat datum. Vänligen läs alltid våra avbokningsvillkor innan du skickar in din bokningsförfrågan. Först när vi bekräftat din bokningsförfrågan blir din förfrågan en giltig bokning och avbokningsvillkoren gäller.

§19 Reklamation

Vi tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. Anmäl fel till info@hayati.se så snart Ni mottagit varan. En produkt som är skadad vid leverans byter vi ut. Vid godkänd reklamation betalar vi tillbaka Ert köpbelopp, samt eventuella fraktkostnader senast inom 30 dagar. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är oanvänd av Er.


§20 Programändringar

Arrangören reserverar sig för ändringar i showprogrammet. Köpt biljett återköps endast om hela arrangemanget blir inställt. Om eventuell artist blir sjuk eller på annat sätt blir förhindrad att medverka kommer ändå föreställningen att genomföras.


§21 Sekretess, säkerhet och personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.


§22 Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en webbsida till Er dator där den lagras i minnet eller som en textfil. Cookies används för att lagra t ex inloggningsinformation. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om Er.


Om oss:

Hayati är av Skatteverket godkänd för F-skattesedel.

Org.nr.: 490527-1765

Postadress: Hayati, Nybohovsbacken 95A, 117 69 Stockholm

Telefon: 070 76 78 050

E-post: info@hayati.se

BG: 701-3410

bottom of page