Söndagar 17.00
Avslutningen är den 31 maj i stora salen bredvid vår danssal.Klassisk Orientalisk dans
Layalina - Horus Arab Music (6,39 min)


Framåt:
3 snabba steg (hö, vä, hö)
Lyft vänster ben och tryck åt sidan
Vänd runt åt höger
Rita halvcirkel med höger fot
Snabb halv Höftcirkel åt höger

Framåt:
3 snabba steg (vä, hö, vä)
Lyft höger ben och tryck åt sidan
Vänd runt åt vänster
Rita halvcirkel med vänster fot
Snabb Höftcirkel 1,5 varv åt vänster
Mag accent + Cheast drop
Shimmy med orientalisk hand (höger)


0,19 min 
Framåt:
2 korsande steg framåt + Snake Arms (höger ben åt vänster, sedan vänster ben åt höger) 
1 Camel + avsluta med lätt Shimmy
Kliv bak åt vänster med höger ben och 1 Camel
1 Camel i mitten
Kliv bak åt höger med vänster ben och 1 Camel
1 Camel i mitten

Bakåt:
2 korsande steg bakåt+ Snake Arms (höger ben åt vänster, sedan vänster ben åt höger) 
1 Camel + avsluta med lätt Shimmy
Kliv bak åt vänster med höger ben och 1 Camel
1 Camel i mitten
Kliv bak åt höger med vänster ben och 1 Camel
1 Camel i mitten

Fram snett åt höger:
3 snabba steg (hö, vä, hö)
Lyft vänster ben och tryck åt sidan
Vänd runt åt höger
Rita halvcirkel med höger fot långsamt
Snabb halv Höftcirkel åt höger
Vänd tillbaka (180 grader)

Riktning tillbaka:
3 snabba steg (vä, hö, vä)
Lyft höger ben och tryck åt sidan
Vänd runt åt vänster
Rita halvcirkel med vänster fot
Snabb Höftcirkel 1,5 varv åt vänster
Vänd framåt igen

0,48 min
Stå vänd framåt:
Shimmy + Ta upp slöjan bakom dig
2 åttor med slöjan (höger hand) och sträck höger ben
Åt höger: Långsam snurr + snabb snurr + Camel
2 åttor med slöjan (vänster hand) och sträck vänster ben
Åt vänster: Långsam snurr + snabb snurr + Camel
2 åttor med slöjan (höger hand) och sträck höger ben
Åt höger: Långsam snurr + snabb snurr + Camel
2 åttor med slöjan (vänster hand) och sträck vänster ben
Åt vänster: Långsam snurr + snabb snurr + Camel


1,21 min
Stå vänd framåt:
3 Hip drop höger höft
Rita 8 med höger ben
Vänd snett åt vänster: 1 Heel bounce + 1 Mag accent
Omvänd Camel + Cheast drop - Snake arms
3 Hip drop vänster höft
Maya uppåt
1,5 Oummi (liten höftcirkel)
1 Omvänd Camel upp
1 Bröstcirkel + 1 Chest drop
Släng upp slöjan runt halsen framifrån, håll kvar i den
4 x Drop/kick + Drop/lift höger höft

Riktning mot höger:
3 snabba steg (hö, vä, hö) + vä Egyptian Arabesque
3 snabba steg (vä, hö, vä) + hö Egyptian Arabesque
Snurra flera varv eller Shimmy, vänd tillbaka 180 grader

Riktning tillbaka:
3 snabba steg (hö, vä, hö) + vä Egyptian Arabesque
3 snabba steg (vä, hö, vä) + hö Egyptian Arabesque
Snurra flera varv eller Shimmy, vänd framåt, släng fram slöjan


1,59 min
Stå vänd framåt:
Ha slöjan hängandes framför dig
Shoulder Shimmy åt vänster + Snake arms
Shoulder Shimmy åt höger + Snake arms
Snurra flera varv eller Shimmy
Shoulder Shimmy åt vänster + Snake arms
Shoulder Shimmy åt höger + Snake arms
Snurra flera varv eller Shimmy
Släng upp slöjan runt halsen framifrån, håll kvar i den

Riktning mot höger:
3 snabba steg (hö, vä, hö) + vä Egyptian Arabesque
3 snabba steg (vä, hö, vä) + hö Egyptian Arabesque
Snurra flera varv eller Shimmy, vänd tillbaka 180 grader

Riktning tillbaka:
3 snabba steg (hö, vä, hö) + vä Egyptian Arabesque
3 snabba steg (vä, hö, vä) + hö Egyptian Arabesque
Snurra flera varv eller Shimmy och lägg bort slöjan
Vänd framåt


2,29 min
Riktning mot höger:
Dra vänster fot + steg med höger och vänster fot
Dra höger fot + steg med vänster och höger fot
Dra vänster fot + flera steg
1 Snake arm med vänster arm + vänd tillbaka (180 grader)

Riktning tillbaka: 
Dra vänster fot + steg med höger och vänster fot
Dra höger fot + steg med vänster och höger fot
Dra vänster fot + flera steg
1 Snake arm med vänster arm + vänd framåt


2,44 min
På "fyrkant":
Börja med ansiktet framåt
4 Hagalla i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt vänster med 1 vanlig Arabesque
4 Hagalla i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt vänster + samla fötter + Shimmy
4 Hagalla i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt vänster med 1 vanlig Arabesque
4 Hagalla i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt vänster + samla fötter + Shimmy


2,59 min
Stå vänd framåt:
Snabb 4 step turn åt höger + Shoulder Shimmy
Snabb 4 step turn åt vänster + Shoulder Shimmy
Snabb 4 step turn åt höger + Shoulder Shimmy
Rita snabb åtta med vänster fot + sträck upp vänster ben

Snabb 4 step turn åt vänster + Shoulder Shimmy
Snabb 4 step turn åt höger + Shoulder Shimmy
Snabb 4 step turn åt vänster + Shoulder Shimmy
Rita snabb åtta med höger fot + sträck upp höger ben


3,15 min
Stå vänd framåt:
Rita 1 halvcirkel med höger ben åt höger
1,5 Stor höftcirkel åt höger
Korsa vänster ben över höger
Vändning åt höger + sjunk ned/kom upp med indisk huvudrörelse

Rita 1 halvcirkel med vänster ben åt vänster
1,5 Stor höftcirkel åt vänster
Korsa höger ben över vänster
Vändning åt vänster + sjunk ned/kom upp med indisk huvudrörelse

Rita 1 halvcirkel med höger ben åt höger
1,5 Stor höftcirkel åt höger
Korsa vänster ben över höger
Vändning åt höger + sjunk ned/kom upp med indisk huvudrörelse

Rita 1 halvcirkel med vänster ben åt vänster
1,5 Stor höftcirkel åt vänster
Korsa höger ben över vänster
Vändning åt vänster + sjunk ned/kom upp med indisk huvudrörelse

3,43 min
Stå vänd framåt:
Stå med högre sidan fram: 3 Hip drop höger höft + Rita 8 med höger ben
Vänd snett åt vänster: 1 Heel bounce + 1 Mag accent 
Omvänd Camel + Cheast drop - Snake arms
3 Hip drop vänster höft + Maya (utåt) uppåt
1,5 Oummi (liten höftcirkel)
1 Omvänd Camel upp
1 Bröstcirkel + 1 Chest drop

Stå med högre sidan fram: 3 Hip drop höger höft + Rita 8 med höger ben
Vänd snett åt vänster: 1 Heel bounce + 1 Mag accent 
Omvänd Camel + Cheast drop - Snake arms
3 Hip drop vänster höft + Maya (utåt) uppåt
1,5 Oummi (liten höftcirkel)
1 Omvänd Camel upp
1 Bröstcirkel + 1 Chest drop
4 x Drop/kick + Drop/lift höger höft

4,24 min
På "fyrkant":
Börja med ansiktet framåt
4 Höftcirklar (cirklar åt höger) i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt vänster
4 Höftcirklar (cirklar åt vänster) i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt vänster
4 Höftcirklar (cirklar åt höger) i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt vänster
4 Höftcirklar (cirklar åt vänster) i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt vänster
Snurra eller Shimma (stå vänd framåt)

Börja med ansiktet framåt
4 Höftcirklar (cirklar åt vänster) i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt höger
4 Höftcirklar (cirklar åt höger) i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt höger
4 Höftcirklar (cirklar åt vänster) i sidled åt vänster
Vänd 90 grader åt höger
4 Höftcirklar (cirklar åt höger) i sidled åt höger 
Vänd 90 grader åt höger
Snurra eller Shimma (stå vänd framåt)

5,29 min
Stå vänd framåt (det går snabbt här):
3 Heel bounce + 2 snabba Snake arms
3 Mag accenter (in) + höger arm runt upp på cirkel
Luta fram och ned med rak rygg och armar ut + Kom upp
På 3: Bröst upp, bröst ned, mage accent (in)
Kliv ut med vänster ben, sträck fram arm och kasta med håret

3 Heel bounce + 2 snabba Snake arms
3 Mag accenter (in) + höger arm runt upp på cirkel
Luta fram och ned med rak rygg och armar ut + Kom upp
På 3: Bröst upp, bröst ned, mage accent (in)
Kliv ut med vänster ben, sträck fram arm och kasta med håret

[...]

Hayati Dansakademis koreografier får endast dansas eller läras 
ut i samband med Hayatis egna event, shower eller lektoner