Egypt

 Egypt - Heloue ya BaladyEgypt is probably the only country in the world that everyone should see at least once in a lifetime. That's at least for two reasons: the pyramids, specifically the pyramids of Giza, the only survivor of the Seven Wonders of the Ancient World and the Nile, the place where one of the first civilizations of the world has developed. In 430Ihr Herodotus was overwhelmed with fear and awe seeing the magnificent monuments in Egypt, the majority of them being more than 2500 years old. Most of them, from the pyramids of Giza to the amazing temples of Karnak or Philae or the painted tombs in the Valley of the Kings, stand even today as a testimony to the fabulous civilization. The desert starts from the slopes of Nile. In the east, some of the world's oldest mountains still stand beautiful and majestic. In the West, the sand dunes extend to the stunning White Desert and strange Black Desert. Here there are the most beautiful oasis that you've ever seen. In areas south of Cairo the temperature is almost unbearable, especially in Luxor and Aswan, where it reaches 40 ° C. In Cairo, the combination of heat, dust, pollution, noise and crowds make moving on streets a true test of resistance. On the other hand, a scorching sun may be just what you need to get some tan on the beaches of southern Sinai, Alexandria and Red Sea coast. If you want to visit a place such as Luxor, winter is the most pleasant season. Cairo is equally enjoyable because of rainfall and low temperatures at night. Also in Alexandria, rain floods the streets and leaves behind mud. Even the beaches of Sinai are pretty cool in January. From March to May or from September to November is the best time to enjoy the sunny days without incurring the crowds on the beach. Egypt is by far the most mysterious and miraculous destination on Earth. This country has pyramids, built from huge blocks, positioned beside the river Nile, and are an interesting topic for many scientists. 

If you are looking for real mysteries of Egypt is a spectacular place for it.Faraonernas land

Egypten (arabiska: مصر‎ Máṣr ) är en republik i östra Nordafrika, vid Medelhavet och Röda havet. Landet gränsar till Libyen, Sudan, Israel och Gazaremsan. Befolkningen bor företrädesvis längs Nilen, medan de egyptiska delarna av Saharaöknen är glest befolkade. Egypten är ett av de mest folkrika länderna i Afrika och i Mellanöstern. Majoriteten av de uppskattningsvis 83 miljoner invånarna bor nära Nilens stränder, på ett område cirka 40 000 kvadratkilometer stort, där den enda odlingsbara jordbruksmarken finns. Saharaöknen är sparsamt bebodd. Ungefär hälften av Egyptens befolkning bor i tätorter, med majoriteten av dessa i de tätbefolkade områdena runt Kairo, Alexandria och andra större städer vid Nildeltat.Historia

Vid floden Nilen utvecklades en av världshistoriens första civilisationer. Ett enat kungadöme uppstod mot slutet av 3000-talet f. Kr. och en rad dynastier styrde sedan Egypten under e följande tre årtusenden. De tidsperioder då landet var enat och självständigt kallas för tidig dynastisk/arkaisk tid (ca 3100-2707 f.Kr.), Gamla riket (2707-2170 f.Kr.), Mellersta riket (2046-1793 f.Kr.), Nya riket (1550-1070 f.Kr.) samt Saitisk tid (ca 664-525 f.Kr.). Den Saitiska dynastin avsattes av Persien 525 f.Kr. och Egypten styrdes, med undantag av några årtionden av självständighet, därifrån fram till 332 f.Kr. då grekerna  under Ptolemaiska dynastin övertog herraväldet, senare följda av Rom 30 f.Kr. Egypten var ett av de första länderna kristendomen spreds till. Den kristna kopterna är idag en etnisk minoritet i landet. På 600-talet infördes islam och det arabiska språket. En lokal militär grupp, mamlukerna, tog kontrollen år 1250 och hade ett fortsatt starkt inflytande även efter Osmanska rikets erövring av Egypten 1517. Under 1800-talet gjorde sig Egypten självständigt från Osmanska riket. Efter färdigställandet av Suezkanalen 1869 blev landet viktigt för förbindelsen mellan Europa och Asien, men var också djupt skuldsatt. Storbritannien ockuperade Egypten för att skydda sina investeringar i kanalen, men formellt var landet självständigt tills 1914, då Egypten blev ett brittiskt protektorat. Den 28 februari 1922 blev Egypten självständigt och 1953 blev Egypten republik. Egypten inledde mot slutet av 1950-talet förstatligandet av jordbruket och industrin under ledning av landets president Gamal Abdel Nasser, tillhörande det panarabiska partiet Arabiska Socialistunionen. Detta understöddes kraftigt av Sovjetunionen genom teknisk och ekonomisk hjälp. 1967 nådde Nasser nästan total makt över landet genom att bli, såväl premiärminister, som partichef, förutom den tidigare posten som president. Nasser avled 1970. Efter oktoberkriget 1973 mot Israel kom landet efterhand att orientera sig alltmer mot USA. Anwar Sadat såg till att Egypten blev det första arabland som undertecknade ett fredsavtal med Israel. Detta ledde till kritik från andra arabländer och Sadat mördades 1981. Han efterträddes av vicepresidenten Hosni Mubarak som har genomfört ekonomiska reformer. De politiska reformerna har gått betydligt långsammare. Enorma demonstrationer för mänskliga rättigheter under februari 2011 skapade kaos i landet och folket krävde presidentens avgång efter 30 års styre.Geografi

Egypten gränsar till Libyen i väst, Sudan i söder samt Israel och Gazaremsan nordost. Egypten är en transkontinental nation, och inom landet ligger Suezkanalen och därmed landvägen mellan Afrika och Asien samt sjövägen mellan Indiska oceanen och Medelhavet. Större städer i landet är bland andra Alexandria, en av världens äldsta städer, Assuan, Kairo, Giza, Luxor, Port Said, Shubra al-Khayma, Suez och Zagazig. Saharaöknens nordöstra del heter Libyska öknen och på andra sidan bergskedjan, där den slutar finns, Egyptens Västra öken som kallades "röda landet" i forntida Egypten och skyddade landet mot hot från väst. Den Västra öknens stora befolkade oaser är Bahariya, Dakhla, Farafra, Fayyum, Kharga och Siwa. Dessa omges av mindre byar. På Sinaihalvön och i öknen öster om Röda havets kust finns också mindre oaser. Egypten lägsta punkt är Qattara-depressionen, som ligger 133 m under havet. Naturtillgångar i Egypten är  petroleum, naturgas, fosfat, mangan, kalksten, bly och zink.


Klimat

I landet råder ökenklimat med heta, torra somrar och mildare vintrar. Det förekommer regelbundna torrperioder. Jordbävningar är inte ovanliga, liksom översvämningar och jordskred. Sandstormar är också vanliga och ibland förekommer under våren en speciellt het sandstorm som kallas Khamsin. Egypten har många miljöproblem. Jordbruksmark försvinner, dels på grund av sand som blåser in från Sahara, dels på grund av att städerna utökas. Nedanför Assuandammen ökar jordens salthalt markant. Den enda permanenta färskvattenkällan är Nilen, i övriga landet är tillgången till vatten mycket begränsad. Oljeföroreningar och andra vattenföroreningar hotar korallrev, stränder och det marina djurlivet. Egypten har skrivit på Kyotoprotokollet om klimatförändringar, men förändringen sker långsamt. 81% av elektriciteten framställs av fossila bränslen och resterande av vattenkraft.
Kultur och Sociala förhållanden

Landet består till 90% av Muslimer, mestadels Sunnemuslimer, 9 % Kopter och 1% av andra Kristna. Språket som talas är en egyptisk dialekt av arabiska, men många talar fler språk, såsom engelska, tyska, franska och ryska. Arbetslösheten i Egypten ligger på ca 29%. Drygt 5% är är analfabeter, en siffra som minskar hela tiden. Egyptens befolkning uppskattas till cirka 76 miljoner människor. Årlig befolkningstillväxt under perioden 1992-2002 var 2 %, men det uppskattas att befolkningstillväxten är sjunkande. Födelsetalen har minskat  och beräknas till 2,7 % . Dödligheten beräknas till 0,6 %.  Medellivslängden för kvinnor är 73,3 år och för män 68,2 år. En tredjedel av befolkningen är under 15 år och endast 4,2 % är 65 år och äldre. En förbättring av hälso- och sjukvården för barn och mödrar har haft hög prioritet, och barnadödligheten har sjunkit markant under senare år. Befolkningen är etniskt sett resultatet av en blandning mellan hamitiskt och semitiskt folk. Trots invandringen från Mellanöstern och Medelhavsregionen har befolkningen, särskilt i Upper Egypt, södra Egypten, bevarat starka fysiska likheter med forntidens egyptier. Den genomsnittliga befolkningstätheten är ca 76 invånare per kvadratkilometer, men eftersom det mesta av landet består av obeboeliga ökenområden, är befolkningstätheten på många platser över 1550 invånare per kvadratkilometer. Nildalen och Nildeltat hör till världens mest tätbefolkade områden. Ca 2/3 av befolkningen finns i deltat, inklusive Kairo, där befolkningstätheten är mycket hög. Ökenområdena och Sinaihalvön, som tillsammans utgör 96% av Egyptens totala areal, har som jämförelse endast 1 % av befolkningen. Fellaherna, de fattiga bönder som traditionellt har utgjort majoriteten av folket, lever främst i små lerhus i koncentrerade byar. Många av Fellaherna har emigrerat till grannländerna, i synnerhet Libyen, för andra arbeten. Den urbana befolkningen ökar snabbt och nästan hälften av egyptierna lever nu i städerna. Huvudstaden Kairo, med ca 10 miljoner invånare i själva staden, och uppskattningsvis ytterligare 10 miljoner i den utvidgade huvudstadsregionen, är en av världens största städer och Afrikas största stad. Det råder dock en betydande osäkerhet vad gäller befolkningsantalet.  Alexandria består av ca 3,5 miljoner invånare och Giza av 2,3 miljoner. Officiellt språk är arabiska, men nästan hela befolkningen talar dialekter av det egyptiska talspråket. Kairodialekten utgör en slags nationell talspråksstandard och är även den talspråksvariant som är mest känd i den arabisktalande världen. Ett utmärkande drag är uttalet av "dj" i standardarabiska  och "g" i egyptisk arabiska. Vissa oasbyar i de västra ökenområdena har en berberspråkstalande befolkning. Under 1990-talet utvecklades Egyptens makroekonomi på ett positivt sätt under ledning av IMF. Inflationen dämpades, budgetunderskottet minskade och mer investeringar i landet av utländskt kapital gjordes. De senaste fyra åren har de positiva effekterna minskat och investeringar i stora infrastruktur- projekt har ökat budgetunderskottet igen. En dålig växelkurs sedan 1998 har inneburit ett ökat tryck på det Egyptiska Pundet. Sedan den 11 september 2001 har både turismen och tullinkomsterna från Suezkanalen minskat. Valutan devalverades flera gånger under 2002. Man hoppas kunna utveckla tillgångarna på naturgas i syfte av export. De skolpliktiga barnen går i sexårig grundskola. 70% av dessa barn fortsätter till högre nivåer. Skolgången är gratis och det finns flera universitet i Egypten, däribland Al Azhar- universitetet, världens näst äldsta universitet. Till kulturen hör pyramiderna och sphinxen. Från Egypten kommer också det ganska kända spelet Kalaha, ett brädspel där spelplanen har 22 gropar och man spelar med många små kulor. En av Egyptens största dagstidningar är Al-Ahram. Förutom den dagliga versionen på arabiska ges två versioner ut på främmande språk, franska och engelska. Referenser: Wikipedia, Egyptisk historiebok, muntliga berättelse/intervjuer