"Felous"  av  Mahmoud al Leathy (3.10 min)
Koreografi av HayatiVä = Vänster
Hö = Höger
[...] = det kommer fler steg här emellan


Frivilligt att köra med käpp


Intro:
4 skuttande steg framåt (hö, vä, hö, vä)
Kliv åt höger + 1 Bröstcirkel åt vä med Shoulder Shimmy i cirkel
7 skuttande steg framåt (börja med hö fot)
Stå snett till vänster + Flera magaccenter (pump) i takt till musiken
2 Oummi (djupa höftcirklar)
Stå snett till höger + Flera magaccenter (pump) i takt till musiken
2 Bröstcirklar
Vänd snabbt 180 grader (bakåt) åt vä
3 långsamma Maya inåt (8a liggandes på sidan) med Shimmy (vä, hö, vä)
Vänd snabbt 180 grader (tillbaka framåt) åt vä


Block 1:
Långsamma Shoulder Shimmy + Luta bakåt + Sträck upp hö arm
Vä ben: 3 Drop/Kick/DropLift + 1 Drop/Kick
Korsa vä fot över hö + snurra runt åt hö (lyft hälarna)
Långsamma Shoulder Shimmy + Luta bakåt + Sträck upp hö arm

Hö ben: 3 Drop/Kick/DropLift + 1 Drop/Kick
Korsa hö fot över vä + snurra runt åt vä (lyft hälarna) + kom ned
2 Axel rull (hö, vä) + Sträck upp hö arm
2 Axel rull (vä, hö) + Sträck upp vä arm
Luta fram/ned med rak rygg + Kom upp snabbt
Ta ett steg bakåt + 1 Camel

4 viftande Shaabi-steg fram (hö, vä, hö, vä ) + Luta fram/ned på sista steget
5 Drop/Kick baklänges (börja med höger höft) + Shaabi armar
Vänd 180 grader (bakåt) åt vä
4 Bota fogo (trampa grenar) fram (hö, vä, hö, vä )
3 Hip accent (putta) baklänges (börja med vä höft)
Vänd 180 grader (tillbaka framåt) åt vä

Steg 1: Åttor framåt med höften + 2 åttor snett bak (hö ben) + halv cirkel åt hö med hö fot
Steg 2: 1,5 Stor Höftcirkel åt hö + Korsa vä fot över hö + snurra runt åt hö
Steg 3: Åttor fram med höften + 2 åttor snett bak (vä ben) + halv cirkel åt vä med vä fot
Steg 4: 1,5 Stor Höftcirkel åt vär + Korsa hö fot över vä + snurra runt åt vä
2 Camel framåt (snett åt hö + snett åt vä) + 2 Camel på stället
Hö ben korsar framåt över vä + Snake arms
Vä ben korsar framåt över hö + Snake arms + Bröst-cirkel
Bröst-cirkel + Camel ned
Snurra åt vä

[...]
Hayati Dansakademis koreografier får ej dansas eller läras ut
i andra sammanhang än under Hayatis egna event, lektioner och shower.