Uppvisningen är den 1 juni kl. 18.00 i Gröndal/Liljeholmen (ej samma lokal som sist). 
Bjud in vänner och familj redan nu :-)Al Hafla - Klassiskt och Balady

Balady Laha - Al Kamar Orquestra


1 Steg snett fram (höger ben korsar vänster) med Snake arms
1 Steg snett fram (vänster ben korsat höger) med Snake arms
Ca 5-6 Maya utåt (höger + vänster höft)  - Stopp
Bröstcirkel åt vänster
1 Camel med avslutande Shimmy - Stopp

2 Maya inåt med Shimmy (vänster + höger höft)
Snabbt: Rita en halvcirkel med höger ben åt höger
Vridande accent - Stopp

Stor höftcirkel åt höger 1 varv + vicka lite på rumpan - Stopp
Fortsätt cirkeln halvt varv
Vänster ben korsar höger ben
Snurra åt höger och kryp nedåt 
Lyft höger knä mjukt + vrid 90 grader åt vänster
Tryck ut benet åt höger sida och tryck dig tillbaka
Snurra runt åt vänster snabbt - Stopp

Rita en halvcirkel med vänster ben åt vänster
Stor höftcirkel åt vänster 1 varv + vicka lite på rumpan - Stopp
Fortsätt cirkeln halvt varv åt vänster
Höger ben korsar vänster ben
Snurra runt åt vänster snabbt - Stopp

0.35 min
1 Camel med Shimmy + Mag accent - Stopp
1 Camel med Shimmy + Mag accent - Stopp
Luta snett bakåt åt vänster + hand mot pannan + tillbaka
3 åttor med höger ben + lämna höger knä uppe - Stopp
Ta ner höger ben snabbt
2-3 liggande åttor framåt med Shimmy
Ta upp armar - Stopp
Snurra 3-4 varv + armar nerifrån upp

1 min
2 Mag accenter
Luta bakåt - Stopp
Luta framåt - Stopp
Snurra runt snabbt och luta dig framåt - Stopp
Luta dig nedåt
Kom upp - Stopp
Luta framåt ner - Stopp
Kom upp - Stopp

Kliv fram med vänster fot + Sträck ut höger ben åt höger
1 Mag accent
1 Camel + 1 Omvänd
Egyptian Arabesque med höger ben + Vrid 90 grader åt vänster
Gunga med Shimmy åt höger + vänster
Höft accent med höger höft
Korsa höger fot över vänster + snurra åt vänster
Snabbt: Halv höftcirkel åt vänster +  Höftcirkel åt höger ett helt varv

1.25 min
3 Drop med höger höft + 1 Kick
3 Drop med höger höft + 1 Kick
3 Drop med höger höft + 1 Kick
Gunga med Shimmy åt höger + vänster
Höft accent med höger höft
Korsa höger fot över vänster + snurra åt vänster

1.35 min
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
Vänd 90 grader åt höger
3 steg med vänster, höger, vänster fot + Egyptian Arabesque med höger höft
Vänd 180 grader åt vänster
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
Vänd 90 grader åt höger
Gunga med Shimmy åt vänster, höger, vänster, höger

1.45 min
Vänd dig snett bakåt åt höger + 5 Snabba Heel Bounce
5 Snabba Maya med bålen
Vänd dig snett bakåt åt vänster + 2 Omvända Camel
Vänd dig snett bakåt åt höger + 5 Snabba Heel Bounce
5 Snabba Maya med bålen
Vänd dig snett bakåt åt vänster + 2 Omvända Camel

1.56 min
Kliv bak med höger fot + Dubbel Camel 
Kliv bak med vänster fot + Dubbel Camel 
Kliv bak med höger fot + Dubbel Camel 
Kliv bak med vänster fot + Dubbel Camel 

Kliv ut åt vänster och dra med vänster arm + Släng med håret - Stopp
Kliv ut åt höger och dra med höger arm + Släng med håret - Stopp
Luta framåt ner - Stopp
Kom upp - Stopp

2.07 min
5 Snabba Maya med bålen + Snabba Magpump/Magaccenter
Luta framåt och nedåt - Stopp
Rulla långsamt upp + Släng med håret - Stopp
2 Camel
Kliv åt sidan med vänster fot
1 Camel

Luta framåt och nedåt - Stopp
Rulla långsamt upp + Släng med håret - Stopp
2 Camel
Kliv åt sidan med vänster fot
1 Camel
Flera Heel bounces
8 Haggalla i sidled åt höger + Arabesque

2,35 min
I cirkel mot klockans riktning:
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
3 steg med vänster, höger, vänster fot + Egyptian Arabesque med höger höft
Vänd 180 grader åt vänster
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
3 steg med vänster, höger, vänster fot + Egyptian Arabesque med höger höft
Vänd 180 grader åt vänster
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
Snurra på stället

2,50 min
I cirkel med klockans riktning:
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
3 steg med vänster, höger, vänster fot + Egyptian Arabesque med höger höft
Vänd 180 grader åt vänster
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
3 steg med vänster, höger, vänster fot + Egyptian Arabesque med höger höft
Vänd 180 grader åt vänster
3 steg med höger, vänster, höger fot + Egyptian Arabesque med vänster höft
Snurra på stället

3,05 min
Four step turn åt höger + höger Snake arm
Four step turn åt vänster + vänster Snake arm
Snurra

3,13 min
Gå/dansa snyggt till din Fan veil och ta upp den + fläkta med din framför ansiktet
Snurra flera varv och håll upp din Fan veil utfälld med båda händer

3,28 min
Vifta Fan veilen ihopfälld stort i sidled fram/tilbaka samt upp/ner
Launches: Höger fot åt vänster + Paus + Vänster fot åt höger
Vänd 90 grader åt vänster
Launches: Höger fot åt vänster + Paus + Vänster fot åt höger
Vänd 90 grader åt vänster
Launches: Höger fot åt vänster + Paus + Vänster fot åt höger
Vänd 90 grader åt vänster
Launches: Höger fot åt vänster + Paus + Vänster fot åt höger
Vänd 90 grader åt vänster

3,43 min
Vifta Fan veilen utfälld högt upp åt höger + Titta på publiken
Vifta Fan veilen utfälld högt upp åt vänster + Titta på publiken
Vifta Fan veilen utfälld högt upp åt höger + Titta på publiken
Vifta Fan veilen utfälld högt upp åt vänster + Titta på publiken

3,50 min
Snurra flera varv och vifta Fan veilen utfälld i stora vågor
Fortsätt snurra och vifta Fan veilen i små snabba vågor
Fan veil på huvudet + 7 x Dubbel Camel (ned/upp)
Lägg ned Fan veilen försiktigt bakom dig

4,13 min
Kliv fram med höger ben och höger arm upp + Sträck ut vänster ben och vänster arm ut
Kliv fram med vänster ben och vänster arm upp + Sträck ut höger ben och höger arm ut
Kliv fram med höger ben och höger arm upp + Sträck ut vänster ben och vänster arm ut
Kliv fram med vänster ben och vänster arm upp + Sträck ut höger ben och höger arm ut

4,21 min
4 x Mag accent + Breast lift

4,28 min
Cho Cho Shimmy som blir snabbare och snabbare med lugna dubbelsidiga Snake arms

4,34
Gå ned till en Egyptisk Shimmy med 3 långsamma Camels med känsla
Slut pose (åt vänster, höger eller mitten)


Hayatis koreografier får ej dansa eller läras ut i andra 
sammanhang än under Hayatis egna lektioner och event